Promocja dla nowych Klientów

Każdy nasz nowy Klient z którym podpiszemy umowę na okres co najmniej 12 miesięcy, otrzyma od nas:

  • rabat w wysokości 23% liczony od wartości usługi netto przez pierwsze dwa miesiące obowiązywania umowy.

Promocja dla stałych Klientów

Każdy Klient naszego Biura, który poleci nas innym, z którymi podpiszemy umowę na świadczenie usług księgowych na okres co najmniej 12 miesięcy, otrzyma od nas w następnym miesiącu:

  • jednorazowy rabat w wysokości 20% wartości swojej usługi, jednak nie więcej niż 250,00 zł netto.